HD

 Công nghệ nhập khẩu

 Sản phẩm đang giảm giá


 • Giá bán: 400,000 VNĐ

  Giá khuyến mãi: 10,000 VNĐ
  98

 • Giá bán: 4,000,000 VNĐ

  Giá khuyến mãi: 10,000 VNĐ
  100

 • Giá bán: 950,000 VNĐ

  Giá khuyến mãi: 10,000 VNĐ
  99

 • Giá bán: 700,000 VNĐ

  Giá khuyến mãi: 10,000 VNĐ
  99

 • Giá bán: 321,000 VNĐ

  Giá khuyến mãi: 10,000 VNĐ
  97

 • Giá bán: 500,000 VNĐ

  Giá khuyến mãi: 20,000 VNĐ
  96

 • Giá bán: 400,000 VNĐ

  Giá khuyến mãi: 20,000 VNĐ
  95

 • Giá bán: 654,000 VNĐ

  Giá khuyến mãi: 132,000 VNĐ
  80
 • liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
 • liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
 • liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
 • liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
 • liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
 • 16,000,000 VNĐ
  15,000,000 VNĐ
  liên hệ
  liên hệ
 • 16,000,000 VNĐ
  15,000,000 VNĐ
  liên hệ
  liên hệ
 • liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
 • liên hệ
  liên hệ
  3,000,000 VNĐ
  6,240,000 VNĐ
 • liên hệ
  liên hệ
  3,000,000 VNĐ
  6,240,000 VNĐ
 • 3,900,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
  4,200,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • liên hệ
  2,860,000 VNĐ
  2,690,600 VNĐ
  11,232,000 VNĐ
 • liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
 • liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
 • liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
 • liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
 • liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
 • liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
 • 400,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
  950,000 VNĐ
  700,000 VNĐ
 • 400,000 VNĐ
  4,000,000 VNĐ
  950,000 VNĐ
  700,000 VNĐ
 • liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
 • liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
 • liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
  liên hệ
Họ và tên Học hàm - học vị Lĩnh vực tư vấn
Bùi Hồng Xa Thạc sỹ Môi trường
Phạm Hoàng Dũng Thạc sỹ Môi trường
Lê Nguyễn Trung Khanh Thạc sỹ Môi trường
Vũ Minh Hải Thạc sỹ Môi trường
Nguyễn Thanh Sơn Thạc sỹ
Tiêu đềLĩnh vựcNgày đăngNgười đăngLượt tư vấn
Phân hữu cơ Môi trường 06/06/2014 13:47 truong van Đời 0
Hỏi cách ổ cứng lưu trữ dữ liệu. Công nghệ Thông tin 25/06/2014 17:14 Hà Anh Tuấn 1
Hỏi đáp về vấn đề bảo mật Công nghệ Thông tin 20/05/2014 00:21 Nguyễn Trọng Hoàng 1
Hỏi đáp về vấn đề bảo mật Công nghệ Thông tin 20/05/2014 00:08 Nguyễn Trọng Hoàng 1
Cần tư vấn về cách xử lý bóng đèn Huỳnh quang Môi trường 09/05/2014 08:28 Nguyễn Trọng Hoàng 0
Cần tư vấn về xử lý nước thải trong nhà máy nhiệt điện Môi trường 05/05/2014 15:28 Nguyễn Trọng Hoàng 0
Xây dưng hệ thống mạng LAN Công nghệ Thông tin 02/05/2014 16:53 Nguyễn Thanh Điền 1
Cần tư vấn xử lý ao tôm Môi trường 29/04/2014 16:01 Nguyễn Duy Nam 0
Người tư vấnNgày tư vấnTư vấn cho dự án
Nguyễn Thanh Điền 25/06/2014 17:24 Hỏi cách ổ cứng lưu trữ dữ liệu.
Nguyễn Thanh Điền 20/05/2014 00:25 Hỏi đáp về vấn đề bảo mật
Nguyễn Thanh Điền 20/05/2014 00:11 Hỏi đáp về vấn đề bảo mật
Nguyễn Thanh Điền 02/05/2014 17:10 Xây dưng hệ thống mạng LAN